• NỀN TẢNG TÀI TRỢ CHUỖI CUNG ỨNG

  Giải pháp Số hóa đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam hỗ trợ Nhà Cung Cấp nhận thanh toán sớm từ Công nợ đã hình thành

 • NỀN TẢNG TÀI TRỢ CHUỖI CUNG ỨNG

  Giải pháp Số hóa đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam hỗ trợ Nhà Cung Cấp nhận thanh toán sớm từ Công nợ đã hình thành

 • NỀN TẢNG TÀI TRỢ CHUỖI CUNG ỨNG

  Giải pháp Số hóa đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam hỗ trợ Nhà Cung Cấp nhận thanh toán sớm từ Công nợ đã hình thành

 • NỀN TẢNG TÀI TRỢ CHUỖI CUNG ỨNG

  Giải pháp Số hóa đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam hỗ trợ Nhà Cung Cấp nhận thanh toán sớm từ Công nợ đã hình thành

Dịch vụ hàng đầu Việt Nam

Hệ thống Giao dịch ở Việt Nam

Thủ tục Đơn giản & Nhanh chóng

Dễ dàng đăng ký và nhận tiền

Đối tác Uy tín và Tin cậy

Cho các Đối tác & Khách hàng

"

Chúng tôi luôn theo đuổi sự xuất sắc trong quản lý dịch vụ và liên tục sáng tạo để giúp khách hàng đạt được mục tiêu với sự hài lòng tối đa.

"

Vì sao Lựa chọn Chúng tôi

Dịch vụ được xây dựng trên cam kết về tiêu chuẩn chuyên nghiệp của quốc tế, mở rộng đến tất cả các đối tượng khách hàng

 • Cấp Hạn mức từ
  2 – 10 tỷ VNĐ
 • Không Tài sản Đảm bảo,
  Không Bảo lãnh Cá nhân
 • Không Thẩm định Tài chính,
  Không Thẩm định CIC
 • Giao dịch 100% điện tử hóa
  trên Nền tảng Công nghệ
 • Thủ tục đơn giản,
  Phê duyệt Nhanh chóng
 • Tỷ suất Chiết khấu
  Cạnh tranh
 • Giải ngân lên tới 90%
  giá trị Hóa đơn
 • Lựa chọn một hoặc nhiều
  Hóa đơn cho mỗi Giao dịch
 • Giải ngân trong 24 giờ
 • Tư vấn Chuyên nghiệp,
  Dịch vụ Hoàn hảo